LKAN: MPN salah guna dana, bayar elaun tinggi dan biaya operasi dua syarikat ahli lembaga pengarah

Majlis Profesor Negara yang bertujuan memanfaatkan kepakaran akademik negara, didapati menghadapi masalah dalam pengurusan kewangan dan pelaksanaan program, dedah Laporan Ketua Audit Negara.

KUALA LUMPUR: Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) siri 2/2024 mendedahkan Majlis Profesor Negara (MPN) menyalahgunakan pembiayaan kewangannya.

Menurut laporan itu, MPN sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan (SBMJ) yang dikawal selia Jabatan Perdana Menteri (JPM), didapati membiayai operasi dua syarikat persendirian berjumlah RM373,516.

MPN juga didapati membayar elaun besar RM207,000 kepada pengerusi tetap dan timbalan pengerusi tanpa kelulusan menteri.

Menurut laporan itu, pindaan Artikel Pertubuhan pada tahun 2019 mengakibatkan objektif MPN tidak lagi selari dengan matlamat asal penubuhannya dan kerajaan tiada kawalan terhadap MPN.

Laporan audit juga mendapati dua ahli Lembaga Pemegang Amanah (LPA) tidak mengisytihar kepentingannya sebagai pemilik saham kepada duasyarikat persendirian selaras dengan Akta Syarikat 2016 [Akta 777].

Justeru, LKAN mengesyorkan supaya JPM perlu mengkaji semula status MPN sebagai syarikat di bawah seliaan kerajaan dan status MPN perlu diputuskan sebelum dipertimbangkan sama ada penyaluran peruntukan geran wajar diteruskan atau sebaliknya.

Sekiranya MPN kekal sebagai syarikat di bawah seliaan kerajaan, MPN perlu membuat pindaan terhadap Artikel Pertubuhan dengan memasukkan wakil kerajaan dalam LPA untuk memantau operasi dan kewangan MPN.

JPM perlu mengambil tindakan sewajarnya terhadap pengurusan MPN bagi ketakteraturan yang dikenal pasti dengan merujuk kepada agensi penguatkuasaan berkaitan dan pengurusan MPN perlu dirombak secara menyeluruh.

Selain itu, LKAN turut mendedahkan, bahawa beberapa syarikat kerajaan persekutuan masih menghadapi masalah dalam mencapai objektif penubuhan serta mengekalkan kedudukan kewangan yang stabil.

Antara syarikat yang disebut dalam MARA Incorporated Sdn. Bhd dan Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd. (MRT Corp) Mara incorporated sdn. Bhd.

Menurut LKAN, kerugian terkumpul Kumpulan MARA Inc adalah berjumlah RM286.30 juta, defisit pegangan saham berjumlah RM115.73 juta dan liabiliti semasa berjumlah RM234.96 juta pada tahun 2022.

Dalam pada itu turut didedahkan, kos pelaburan dalam lima syarikat subsidiari pada tahun 2022 mengalami penjejasan nilai terkumpul RM87.18 juta (54.8 peratus) kerana kedudukan liabiliti semasa bersih berikutan hutang antara syarikat yang tinggi melebihi aset yang dimiliki.

MRT Corp yang bertanggungjawab terhadap pembangunan sistem transit massa di negara ini juga turut disebut mengalami kelemahan dalam pengurusan projek dan kawalan kos, yang mengakibatkan pembaziran sumber dan kelewatan dalam pelaksanaan projek.

Menurut laporan, Akaun Muktamad MRT1 masih belum ditutup walaupun projek telah siap serta beroperasi sepenuhnya sejak 2017.

Untuk maklumat lanjut mengenai laporan ini, orang awam boleh mengaksesnya di laman web Jabatan Audit Negara mulai 10 pagi 4 Julai 2024.

Source :